آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

محراب رحیمی🌹
حسین حیدری🌹
امیر مهدی کوشکی🌹

را برای یک فیلم کوتاه🎥

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانيذ_هستم
@paniz_acting