آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

یسنا رزمی
سوگند علی ولی الهی

را برای فیلم سینمایی جنایات بی دقت

به کارگردانی شهرام مکری

تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting