آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

ترنم کاظمی
هستی حضوری
عرشیا فرشخواهی

را برای برنامه رنگین کمان به عنوان مجری بازیگر تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting