هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان انتخاب شده اند

بردیا اینانلو
نیایش محمدپور
نفس عسگری
آدرینا افشار
فربد سرور
آوا بهشتی
عرشیا بزمی
رادمهر میرزابابایی
محمدطاها هاشمی

لطفا برای هماهنگی آدرس و ساعت تا پایان امشب با لینک زیر در ارتباط باشند:
@bz_public

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting