آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

بردیا اینانلو
محمدامین احمدی

را برای فیلم سینمایی ” بوکسور ”

کارگردان : نیما نداف

را از طریق این فراخوان تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting