آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

ديانا برزنونى
مهشيد اخلاقى
اميرحسين فارسى

را برای تئاتر موزيكال غول چراغ نفتى
به کارگردانی آروين مقدمى
تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting