بهترین آموزشگاه پانتومیم در شرق تهران

آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجویان

رومینا فکورصبور
نازنین جلیلی
مهدی کریمی
حمیدرضا شاه پسند
معصومه ملکی
علی سرلک

را برای تئاتر آخرین طلوع به کارگردانی رامین مراقی تبریک گفته و آرزوی درخشش تمامی هنرجویان در عرصه هنر را داریم.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting