🎬 چهارمین جشنواره فیلمسازی پانیذ 🎬

📌سومین فراخوان انتخاب بازیگر جشنواره فیلمسازی پانیذ :

📽️آیندگان🎥

نویسنده وکارگردان:روژیناجمشیدی
مشاور:فرزادشهاب
بازیگر مورد نظر👇👇👇👇

چهار بازیگر پسر بین 8 و9 سال

تاریخ تست حضوری:
دوشنبه، 29 اردیبهشت
ساعت:15الی 16

#چهارمین_جشنواره_فیلم_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting