افتخاری دیگر از پانیذی ها

نمایش کابوس های مرد مشکوک
کارگردان : مدرس محبوب ملیکا رضی
با هنرمندی مدرسین محبوب پانیذی:
جناب آقای امیررضا جلالی
جناب آقای امین اکبری نسب
بازیگران
هنرجویان :
علی باقری
ارشیا توکلی
علیرضا ابوطالبی
محمدمهدی خسروی
پارسا قلی پور
محمدحسین تاجیک
صدرا میرزایی
کامیار نخعی
الهه عباسی
سانیا آقایی
هدیه تخشی
مبینا شکی
زهرا رحمتی
حدیث خباز
یاسمن بخشی
عسل کاوئی

بخش موسیقی
هنرجویان:
علیرضا ابوطالبی
متینه راونجی
غزل خلیلی

در بخش رقابتی جشنواره نمایش های آیینی سنتی پذیرفته شد

به امید موفقیت تمام هنرجویان در عرصه هنر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting