اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۲:۳۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید
( به هیچ عنوان غیر از تایم تعیین شده در آموزشگاه حضور نداشته باشید )

۱.راستین صباغی ۹ سال
۲. یاسمین تیموری ۱۱ سال
۳.رهام خاشعی ۹ سال
۴. مهسا پناهی ۱۴ سال
۵. علی رضایی ۱۴ سال
۶. سام فراهانی ۸ سال
۷. عماد خداشناس ۱۰ سال
۸. نیایش یاوری ۱۲ سال
۹.اریسا پیام شاد ۹ سال
۱۰.محمد حافظ اخوان مقدم ۱۲ سال
۱۱. مهبد کلانی ۱۰ سال
۱۲. محیا حسین زاده ۱۲ سال
۱۳.گلشید شمس ۱۱ سال
۱۴. رها شیرازی ۱۲ سال
۱۵. بیتا مهدوی ۱۲ سال
۱۶. عسل شوندی ۱۴ سال
۱۷. امیر عباس فرهاد نیا ۱۵ سال
۱۸. رها مقدم ۹ سال
۱۹. محمد طاها منتظری ۱۲ سال
۲۰. اوا سراج ۱۰ سال
۲۱. یونا رضی پور ۱۴ سال
۲۲. اترین نژاد ابیض ۹ سال
۲۳. امیر علی ایزدی ۱۲ سال
۲۴. کیان محمد رستمی ۱۲ سال
۲۵. کسری ریوندی ۱۴ سال