اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۳:۰۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید
( به هیچ عنوان غیر از تایم تعیین شده در آموزشگاه حضور نداشته باشید )

۱.امیرحسین خانلو ۱۸ سال
۲.نسیم حق گوی ۱۷ سال
۳. ارمان جلیل پور ۱۹ سال
۴.سودا محبی ۱۷ سال
۵. یکتا نجاتیان ۱۶ سال
۶ . مانی قوامی پناه ۱۶ سال
۷. سجاد موسوی ۱۸ سال
۸. عباس اصغری ۱۷ سال
۹.مهدی کریمی ۱۸ سال
۱۰. مهشید احمدی نژاد ۱۷ سال
۱۱. عرفان احمدی ۱۷ سال
۱۲. مهتا علیزاده ۱۷ سال
۱۳.محمد متین قلی بیاتی ۱۵ سال
۱۴. ایلین اذری ۱۷ سال
۱۵. محمد جواد حاتمی ۲۰ سال
۱۶. کسری ریوندی ۱۴ سال
۱۷. رها مقدم ۹ سال
۱۸. محمدرضا اصغری ۱۶ سال
۱۹. محمد مهدی نظری ۱۵ سال
۲۰. مهشید احمدی نژاد ۱۷ سال