اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۴:۰۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید

۱. نهال بلباسی
۲.اراد معصومی
۳. ایین ارمان
۴. هلیا کرکه
۵.مهیار مهرابیان
۶. مهتا رجبی
۷. ارنیکا قلیچی
۸. پارسا تاتاری
۹. رادمان یاوری
۱۰ . پانیسا پیوخت
۱۱. باران مزینانی
۱۲.آیید مهدی زاده
۱۳.ترانه اسمعیلی
۱۴. فرهان قشقایی
۱۵. محمد رضا عنایتی
۱۶. پناه حاجی خوانی
۱۷. نیایش خورج
۱۸. هیراد شاه رکنی
۱۹.بهنیا باقری
۲۰ ملودی محسنی
۲۱.مانی امیدوارفر
۲۲. سروشا سادات فاضلی
۲۳. نفس موسوی

۲۴.سانیا تقی زاده۱۰سال