اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۲:۰۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید
( به هیچ عنوان غیر از تایم تعیین شده در آموزشگاه حضور نداشته باشید )

۱.ستایش عطار شوشتری ۱۲ سال
۲. غزل اشعری ۱۳ سال
۳. لیلیان ملک ۱۱ سال
۴. ساغر کوهستانی ۱۳ سال
۵. هانا نصر ابادی ۸ سال
۶ .ترنم خضری پور ۱۲ سال
۷. امیرعلی باهوش ۱۱ سال
۸. سارینا رحمتی ۱۰ سال
۹. امیر علی طاهری نژاد ۹ سال
۱۰. نازنین طهماسبی ۱۴ سال
۱۱ . یسنا صالح ۹ سال
۱۲ .محمد مهدی نظری ۱۵ سال
۱۳ . رها اقازاده ۱۲ سال
۱۴.فاطمه مراقی ۹ سال
۱۵.مهرزاد مسعودی فر ۹ سال
۱۶.باران گلپایگانی ۱۲ سال
۱۷.شارمین افتخار ۱۵ سال
۱۸.ریحانه شیرین فکر ۹ سال
۱۹.راوش کریمی جمی ۸ سال
۲۰. مهدیس عبدی ۸ سال