اطلاع رسانی مرحله دوم حضور هنرجویان کاندید شده
لطفا به ساعت های مشخص شده اهتمام ورزید و سر ساعت حضور پیدا کنید.

راس ساعت ۱۱:۳۰ یکشنبه مورخ۱۴۰۲/۴/۰۴
با در دست داشتن فرم داخل سایت همراه با عکس سه در چهار ضمیمه شده و در صورتی که عکس (۱۸*۱۳) برای سایت نداده اند با پشت نویسی کامل نام نام خانوادگی سال تولد رزومه همراه با فرم به خانم خانی تحویل دهید
( به هیچ عنوان غیر از تایم تعیین شده در آموزشگاه حضور نداشته باشید )

۱. امیر محمد اهنگری ۸ سال
۲. اراد جعفری ۹ سال
۳ دیانا درخشنده ۹ سال
۴. یسنا مالمیر ۸ سال
۵ ویهان کوشکستانی ۸ سال
۶ نازنین برامدی ۱۳ سال
۷. مارال بنی بیات ۱۱ سال
۸ ایلیا جهانی ۱۵ سال
۹ یلدا زارع ۱۲ سال
۱۰ نرگس خورج ۱۰ سال
۱۱ محمدعلی الوندلویی ۱۳ سال
۱۲. محمد امین عاشوری۹ سال
۱۳. ماهور قدیری ۸ سال
۱۴. ترگل کیایی ۱۳ سال
۱۵. ترانه قربانی ۱۳ سال
۱۷. مهدی معتمد گوهر ۱۰ سال
۱۸. سارینا کنشلو ۱۲ سال
۱۹. علی سان داداشی ۱۰ سال
۲۰. پرهام شیری جیان ۱۰ سال
۲۱. ملیسا امینی ۱۳ سال