اطلاعیه
پژوهشکده بین المللی پانیذ باتوجه به ضرورت مباحث آموزشی که در کلاس ها توسط اساتید آموزشگاه تدریس می شود و دستور اکید مدیریت ؛ درنظر دارد تا مفاهیم اصلی وکلیدی سینما وتئاتر رادرقالب هفته ای سه پکیج آموزشی ارائه نماید…بنابراین ازتمامی هنرجویان درخواست می شود تا با دقت مطالب رامطالعه نموده و برای آزمون ها به این منبع مراجعه نمایند؛
#پژوهش_بیست_و_دوم
تکنیک
بازیگری کاری دشوار است ولی با فراگیری فنون آن می شود این سختی را از بین برد.در بازیگری تئاتر مهارت بیشترین اهمیت را دارد چرا که تکنیک در تکامل شکل بازی موثر است.
نورالدین استوار در جایی از کتابش می گوید :((تکنیک چارچوبی است که بر مبنای آن بازیگر نقش خود را بنا می نهد و پایه و اساس محکمی است که اگر بازیگر در کارش به مشکلی برخورد،می تواند به آن تکیه کند)).
برای یک بازیگر داشتن استعداد ضروری است اما ابزاری که باعث بروز این استعداد می شود تکنیک است، و از طرف دیگر بازیگر هرچقدر تکنیک بداند ولی بی استعداد باشد بی فایده است.بنابراین بازیگر باید خویش را باتوجه به ابزاری که مهم ترینش تکنیک است،ضمن بالابردن توانایی های خویش در پیشبرد موثربازی بازیش کاربرد داشته باشد.
واحد آموزشی: کارگاه بازیگری(۱)
#پژوهشکده_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting