🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین تصمیم آکادمی برآموزش مجازی بوده ومدرسان باتوجه به موضوع تدریس خود ،مطالب را درزمان بندی مقرر ارائه خواهندداد🙏🌹
بنابراین جهت فراگیری از مطالب آموزشی که قطعا درآزمون پایان ترم خواهد بودمنتظرخبرهای آتی ما باشید❣️

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting