داوران هفدهمین جشنواره تئاتر پانیذ
استاد بهزاد فراهانی
لیسانس بازیگری دانشکده هنرهای دراماتیک فوق لیسانس رشته بازیگری استراسبورگ فرانسه
سرپرست گروه کوچ
مدیرانجمن بازیگران خانه تئاتر

بازیگری در فیلم های سینمایی؛
پرچم‌های قلعه کاوه
یک وجب از آسمان
تردست
مظفرنامه
زن بدلی
خاکستری
دختری به نام تندر
سگ کشی
هفت پرده
و…
بازی در نمایش”رستم و سهراب“
بازی در نمایش”شهر قصه“
بازی در نمایش”در راه کاردیف و قفس“
بازی در نمایش”پله‌های یک نردبان“
بازی در نمایش”در انتظار گودو“
بازی در نمایش”آنکه گفت آری، آنکه گفت نه“
بازی در نمایش”قصه حریر و ماهیگیر“
بازی در نمایش”دیوان بلخ“
نگارش، دستیار کارگردان و بازی در نمایش”سنگ و سرنا“
بازی در نمایش خدا درآلتونا حرف می زند…
بازی درنمایش موسیو ابراهیم ….
کارگردان نمایش های:
گل وقداره
مریم ومرداویج
مطرب و……
#هفدهمین_جشنواره_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting