استادان پانیذ

فاطمه امینی

مدرس پانیذ

کارشناس تئاتر
مدرس نمایش خلاق
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۲ تا کنون
طراح و کارگردان هوای پاک، این که میگن زندگی؟؟ و…

دانلود رزومه

غزل معصومی

مدرس پانیذ

کارشناس سینما
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۳ تا کنون
مدرس بیان
کارگردان یسن و یسنا، ننه نقلی و …

دانلود رزومه

فرهاد فرجی

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد ادبیات نمایشی
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۶ تاکنون
مدرس نمایش خلاق
طراح و کارگردان کی از همه شجاع تره و …

دانلود رزومه

ساناز خورسندی

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد کارگردانی سینما
مدرس تحلیل فیلم
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال۱۳۹۰ تا کنون
کارگردان نعیم و نعم، سیندرلا و …

دانلود رزومه

آذر متفکر

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر
مدرس تئاتر عروسکی
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۶ تا کنون

دانلود رزونه

بابک قادری

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد بازیگری تئاتر
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال۱۳۹۳ تاکنون
مدرس بداهه پردازی
طراح وکارگردان نمایش خروج اضطراری و …

دانلود رزومه

حمیدرضا قاسمی

مدرس پانیذ

ليسانس بازيگري فوق ليسانس مديريت
تدريس دروس نمايش خلاق ، فن بيان ، پرورش حس
كارگردان و بازيگر نمايش خرمشير در آموزشگاه
برنده ٢ دوره جشنواره تئاتر رويش به عنوان بازيگر اول مرد

دانلود رزومه

امیررضا جلالی

مدرس پانیذ

کارشناس سینما
مدرس بازیگری مقابل دوربین
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۲ تا کنون
طراح و کارگردان مدرسه هوشمند، اندرونی و …

دانلود رزومه

محمدرضا غریب زاده

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد پژوهش هنر
مدرس تحلیل شخصیت
همکاری با  آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۳ تا کنون
کارگردان و طراح ناتمام، کافه مک ادم و …

دانلود رزومه

سمانه صدوقی

مدرس پانیذ

دکترا پژوهش هنر
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۳ تا کنون
مدرس نمایش درمانی
طراح و کارگردان کوتی موتی، کنسرت اجباری و …

دانلود رزومه

ملیکا رضی

مدرس پانیذ

مدرس بدن و حرکت
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۲ تا کنون
کارگردان اتللو، کورنومتر، هانسل گرتل، شازده کوچولو

دانلود رزومه

امین اکبری نسب

مدرس پانیذ

کارشناس ارشد کارگردانی تئاتر
مدرس بازیگری صحنه
همکاری با آموزشگاه پانیذ از سال ۱۳۹۵ تا کنون

دانلود رزومه

علی اصغر علوی نژاد

مدرس پانیذ

دکترای پژوهش هنر
کارگردان آنتیگونه و سورد دوباره ی کلات

دانلود رزومه

Call Now Button