هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند .
برسام نوری
عرفان حضرت قلی زاده
رهام حیدرعلی
آرتین بهرامی
علی آذری
فربد اشرف زاده

جهت تست نهایی فردا جمعه مورخ ۹۸/۵/۴ راس ساعت ۱۷:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting