🔴اسامی نهایی آزمون تکمیلی
شهریور ماه:

محمد نبی
آوا احمدی عطار
رومیسا طاهری
امیر عباس فرهاد نیا
الهه عباسی
مبینا جعفر آبادی
النا امین
مسیحا مظاهری
پویا محمد بیگی
پارسا محمد بیگی
حمیدرضا شاهپسند
فربد کمال خانی
محمد صبوروند
سید محمد علی میرصانع
ماهان قچه اعراقی
سید علیرضا هاشمی
پانیذ راعی
النا منیعی
علی سرلک
علی طاهری
حمیدرضا محمدی تجریشی
محمد مهدی عابدین

هر گونه سوالات و ابهامات مربوط به آزمون با لینک زیر 👇
@panizazmoon

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting