اسامی منتخب گروه های جشنواره در سه بخش خردسال، کودک و نوجوان به شرح زیر میباشد؛

در صورت داشتن هرگونه سوال با لینک زیر(دبیر جشنواره) در ارتباط باشید
@Amirreza_jalali

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting