01
دسامبر

از آموزش تا اجرا استاد علی اتحاد در آموزشگاه پانیذ

از آموزش تا اجرا

همکاری علی اتحاد با آکادمی پانیذ

این کارگاه در جهت ساخت و پرورش همه جانبه فردی و گروهی هنرجویان برای ساخت
فیلمی به نویسندگی و کارگردانی علی اتحاد ، به صورت تخصصی برگزارخواهد شد.

کارگاه شامل سه دوره‌ی زیر است:
مقدماتی
تکمیلی
ساخت فیلم (پروژه ی عملی)

این سه دوره به هم پیوسته‌اند و هنرجویان منتخب وارد دوره‌های بعدی خواهند شد.

معرفی دوره مقدماتی :

هر جلسه 4 ساعته شامل دو بخش است

بخش اول – تئوری

بازیگر مستقل در جهت حضور خلاق
توسعه ی امکانات ذهنی بازیگر
آگاهی از سازِکار حافظه
آگاهی نسبت به ادراکات حسی
بررسی ساختارهای کهن الگویی در بازی
بررسی تاریخی مسئله ی بازیگری

بخش دوم–عملی

بازی (Game)و ساخت موقعیت دراماتیک
توسعه ی خلاقه‌ی امکانات بازیگری
تمرین‌های مبتنی بر ادراکات حسی
تمرین‌های زبانی، گفتاری، بیانی
تمرین‌ها‌ی دو نفره برای شکل گیری گفت و گو(دیالوگ)
تمرین های بازسازی آثار برجسته تاریخ سینما
تمرین‌‌های مرتبط با رفتار با دوربین

جلسه معارفه روز چهارشنبه مورخ ۱۳ آذر ساعت ۱۹ در پلاتو حسین پناهی(داخل آموزشگاه)برگزار میگردد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting