اردو🚌

نمایش « _ عبور »

کارگردان: بهروز سروعلیشاهی🌹

با بازی مدرس محبوب:
جناب آقای بابک قادری🌹

شهریور و مهر ۹۹

سالن اصلی مرکز تئاتر مولوی🎭

فقط امروز بلیت نیم بها برای پانیذی ها
مبلغ نیم بها 15000 تومان

ساعت ۲۰:۳۰

خانواده پانیذ امروز ساعت ۲۰:۳۰ به تماشای این نمایش جذاب و دیدنی خواهند نشست👌

ساعت رفت : ۱۹:۳۰
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
ساعت برگشت : ۲۲:۰۰

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting