اختتاميه مونولوگ فردا جمعه مورخ ٢٨ / ٤ / ٩٨
راس ساعت ٢٠:٠٠ تا٢١:٣٠
حضور براي بازيگران رايگان است
براي رزرو بليت با لينك زير در ارتباط باشيد
@panizacting

اين بخش با بخش نمايش سانس اول جمعه متفاوت است
#خانواده_بزرگ_پانيذ
#من_يك_پانيذي_هستم
@paniz_acting