احساس و تکنیک

می خواهیم دو موضوع احساس و تکنیک را در هنر بازیگری بررسی کنیم. احساس موضوعی است که بازیگران بسیار به آن بها می دهند و معمولا سوال های فراوانی درباره ی آن می پرسند. این که چگونه احساسات خود را بروز دهند؟ چگونه گریه کنند؟ چگونه می توانند احساساتی تر باشند؟ جالب این جا است که بسیاری از بزرگ ترین معلمان بازیگری، تاکید خیلی اندکی روی موضوع احساس دارند!

احساس یک محصول جانبی!

احساسات باید محصولات جانبی آن چیزی باشند که شما روی صحنه به دنبال آن هستید. آیا تا کنون توجه کرده اید که تعداد فراوانی از افراد وجود دارند که تراژدی خاصی را تجربه کرده اند و اکنون کاملا بی حس و احساس یا خشمگین هستند. احساسات ما غیرقابل پیش بینی هستند و شیوه ی بازیگری ما هم باید دقیقا همین طور باشد. زمانی که در پی داشتن احساس خاصی می دویم، به خودمان توجه و تمرکز می کنیم و برای همین رشته ی روایت داستان را گم می کنیم. به جای این کار بهتر است زمانی را صرف کنیم تا از مقاصد و اهداف نویسنده آشنا شویم. باید پی ببریم که هدف نویسنده از این سکانس خاص چه بوده؟ کارگردان دقیقا چه فضایی را مد نظر دارد؟

احساس و تکنیک

احساس و تکنیک

تکنیک عنصری ضروری

در مورد مسائلی که پیرامون تکنیک وجود دارد، باید بگوییم که به عنوان بازیگر، شما همیشه نیازمند تکنیک ها و اجرای آن ها هم در تئاتر و هم در سینما خواهید بود. بنابراین این حرف را که همه چیز ممکن است قلابی و غیرواقعی باشد را کنار بگذارید. باید در نظر داشته باشید که تکنیک ها به مرور زمان به دست می آیند. شما باید این را بدانید که هر چه قدر هم تلاش کنید که واقعی و شاداب به نظر برسید اما دیده و شنیده نشوید، تلاش هایتان بی ثمر خواهد بود. اگر بهترین بازیگری ممکن را به اجرا بگذارید اما توجه و تمرکز کافی را نداشته باشید، باز هم شرایط مشابهی خواهید داشت.

اگر صدای رسایی نداشته باشید اما مدام گریه کنید، اشک هایتان نمی تواند برای مخاطبانی که داستان را نمی شنوند، التیام بخش باشد! باید در هر زمینه ای که فعالیت می کنید، تکنیک های خاص آن را بشناسید و به کار بگیرید و همیشه روی آن ها تمرین های مداوم داشته باشید. بازیگری یک مهارت است و نیاز به تمرین دارد. همان طور که در این جستار به ابعاد احساس و تکنیک در هنر بازیگری اشاره شد، شما می توانید روی عناصر دیگری مانند تمرکز، توجه، تلفظ های صحیح، تقویت صدا و غیره هم مطالعاتی داشته باشید.

درباره ی آینده ی شغلی بازیگری بیشتر بخوانید.