آنچه در اجراهای مونولوگ روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۱۵ گذشت …
با هنرمندی هنرجویان
پژمان حسین پور
آیهان میرزایی
نازنین هاشمی
الینا خاکیدر کنار داوران:
سرکارخانم سارا عباسپور(نقال و کارگردان هنری)
جناب آقای سعید معظمی(مدیریت موسسه فرهنگی هنری دارینوش)

#خانوا‌ده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting