عینک آفتابی
نویسنده و بازیگر:هنرجو نفیسه مجدانی
مشاور:امیر جوادی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج اول

الو….
نویسنده و بازیگر:هنرجو امیرمهیار مشیری
مشاور:امیر جوادی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج اول

گردنبند نخی
نویسنده و بازیگر:هنرجو سایه افراز
مشاور:امیر جوادی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج اول

واضح
نویسنده و بازیگر:هنرجو امیرحسین حجتی
مشاور:امیررضا جلالی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج دوم

انتقام
نویسنده و بازیگر:هنرجو امیرمحمد کمالان
مشاور:امیر جوادی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج دوم

رویا
نویسنده و بازیگر:هنرجو الهه عباسی
مشاور:امیررضا جلالی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج دوم

بادبادک
نویسنده و بازیگر:هنرجو هستی دهقان
مشاور:امیررضا جلالی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج سوم

 

قانون نه بلکه یک حکم
نویسنده و بازیگر:هنرجو باران میرجعفری
مشاور:ملیکا رضی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج سوم

ورماخت
نویسنده و بازیگر:هنرجو محراب میرزایی
مشاور:ملیکا رضی
روز یکشنبه ۱۲ آبان
پکیج سوم

#چهارمین_جشنواره_مونولوگ_پانیذ
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting