آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

حلما ایمانی🌹

را برای سریال شنبلیله🎬

کارگران :مرضیه منصوری👌

از طریق مراجعه حضوری کارگردان به آموزشگاه تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان پانیذ در عرصه هنر را داریم 🌹

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting