در این مقاله ابعاد منفی بازیگر بودن را بررسی می کنیم و به هفت مورد مهم آن اشاره می کنیم. انسان اغلب این تمایل را دارد که هر آنچه را که دارد، نادیده بگیرد و همواره ناراضی از داشته های حقیقی و اصیل خود باشد. این از ویژگی های ذاتی بشر است. انسان های معمولی، تمایل دارند که بازیگران مشهور را موجوداتی کاملا متفاوت از خودشان در نظر بگیرند. تصویری که از این افراد در ذهن ساخته می شود، نمادی از تکامل و تعالی است.

در ادامه و به طرز غریبی، انسان های معمولی به دنبال محدودیت ها و نواقص انسانی در این افراد مشهور می گردند تا بتوانند آن ها را بزرگ نمایی کنند. سلیقه ی آن ها در لباس پوشیدن، محل گذراندن تفریحات، شرایط کاری، سبک زندگی و خلاصه هیچ جزئیات دیگری از زندگی آن ها، از کنجکاوی های انسان های معمولی در امان نخواهد بود. ابعاد منفی بازیگر بودن به شرح زیر است:

1. انتقاد بیش از حد

کیست که هیچ اشتباهی در زندگی اش مرتکب نشود؟ همه ی ما اشتباه می کنیم و هر روز هم اشتباه می کنیم. این ویژگی انسان است. امروزه اگر بخواهند انسان را در یک کلمه توصیف کنند، می گویند :”ناقص”. بله. انسان موجود ناقصی است که تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا به بهبود اوضاع خود کمک کند. اما اگر شما بازیگر باشید، جبران یک تصمیم اشتباه یا یک نقش سطح پایین می تواند برایتان خیلی گران تمام شود یا حتی تا پایان عمر دامن تان را بگیرد!

2. باید از نظر سیاسی خیلی حواستان جمع باشد

امکان تحریف حرف های یک بازیگر در رسانه ها وجود دارد و با بیان تکه ی کوچکی از کل حرفهای او، می توانند برایش دردسر بسازند. بنابراین بازیگران باید بیش از حد مراقب حرف زدنشان باشند.

3. حمله ی رسانه ای مداوم

این یکی از مهم ترین ابعاد منفی بازیگر بودن است. اهالی رسانه به بازیگران این اجازه را نمی دهند که آنچه که تمایل دارند به اشتراک بگذارند و آنچه که تصمیم دارند خصوصی بماند، انتخاب کنند.

حمله ی رسانه ای

4. زندگی توام با وانمود کردن

زندگی بازیگران مانند کتاب بازی است که هر کسی اجازه ی خواندن آن را دارد. برای همین بازیگران تمایل ندارند مطالب غیرجذابی در کتاب شان نگاشته شود و ناخودآگاه شروع می کنند به وانمود کردن در بسیاری از زمینه ها.

5. رقابت های ناخوشایند

هستند بازیگرانی که از رو به رو شدن با هم در مجامع عمومی خودداری می کنند. این موضوع بیش از چیزی که ممکن است فکرش را بکنید، زندگی بازیگران را تحت تاثیر قرار می دهد

6. دست وپنجه نرم کردن با شایعات

این مورد به معنای واقعی، آرامش بازیگران را سلب می کند. دفاع از خود در برابر حرف های بی پایانی که پشت سرشان زده می شود.

7. سلب حریم خصوصی از بازیگران

در بسیاری از موارد برای بازیگران مطرح پیش می آید. آن ها دیگر نمی توانند مانند سابق به محل های مورد علاقه بروند و فعالیت های دلخواه شان را دنبال کنند.