آینده ی بازیگری تئاتر و سینما

آینده ی بازیگری تئاتر و سینما موضوع جالبی است که هنرجویان نوپای بازیگری و نیز والدین آن ها به آن بها می دهند و راجع به آن نگرانی هایی دارند. کودک یا نوجوانی که امروز در کلاس های بازیگری شرکت می کند و با جدیت تمام، هزینه، انرژی و زمان زیادی را صرف آموختن این هنر می کند، می خواهد بداند آیا این همه تلاش و زحمت به ثمر خواهد رسید؟

متغیر بودن آینده ی بازیگری تئاتر و سینما

آینده ی بازیگری تئاتر و سینما، می تواند کاملا متغیر باشد و بستگی به مهارت و استعداد، تیزهوشی و سخت کوشی افراد دارد. به نظر می رسد کودکان و نوجوانانی که با علاقه ی فراوان هنر بازیگری را دنبال می کند، نهایتا می توانند آینده ی درخشانی را برای خود متصور باشند. زیرا بازیگری تنها رشته ای نیست که در آن عشق به کار می تواند منجر به دستاوردهای جانبی دیگری مانند تامین مالی، امنیت شغلی، محبوبیت و شهرت شود.

آینده ی بازیگری تئاتر و سینما

آینده ی بازیگری تئاتر و سینما

بنابراین توصیه ای که می توان به هنرجویان عزیز داشت این است که بهتر است با خودشان صادق باشند. آیا آن ها انگیزه و علاقه ی کافی را برای دنبال کردن بازیگری دارند یا سائقی که آنها را به این حوزه کشانده، اصیل و واقعی نیست؟ برخی از کودکان و نوجوانان به درخواست پدرها و مادرها وارد دنیای هنری می شوند تا والدین شان بتوانند برآورده شدن آرزوهای دست نیافته ی خود را در آن ها ببینند. برخی از آن ها به دنبال پول یا شهرت هستند. برخی از آن ها می خواهند دنباله روی دوستان خود باشند. در هر حال باید دانست هیچ کدام از این ها رویکرد سالمی نیست. هیچ کدام از این ها دلیل اصیلی برای یادگیری بازیگری نیست.

دیدگاه وسیع تر…

اگر دیدگاه مان را وسیع تر کنیم، و اگر بخواهیم واقع بین باشیم، آدم ها در زمینه های کاری و تحصیلی و ورزشی و هنری که به آن علاقه ای ندارند، دوام نمی آورند. آن ها نمی توانند در آن زمینه موفق باشند. فعالیت های روزانه برای شان حالت رفع تلکیف پیدا می کند. آن ها از کاری که انجام می دهند لذت نمی برند و برای همین سرخورده می شوند.

پس بهترین راه برای راهنمایی کودکان و نوجوانان عزیزی که بازیگری را انتخاب کرده اند، این است که از آن ها بخواهیم خواسته ی قلبی خود را روی برگه ای بنویسند. نوشتن خواسته ها راه بسیار خوبی برای روراست بودن با خودمان است. وقتی از علاقه ی خود به این هنر اطمینان حاصل کردیم، آینده ی بازیگری تئاتر و سینما می تواند روشن و درخشان باشد و والدین هم می توانند فرزندان شان را به خوبی راهنمایی و حمایت کنند. ثبت نام در آموزشگاه بازیگری پانیذ به مدیریت سرکارخانم خلوتی می تواند مسیر موفقیت را برای افراد همواتر کند. هم اکنون با این آکادمی هنری تماس حاصل فرمایید.