قبل از اينكه بخواهيم به عرصه بازيگری وارد شويم بهتر است چند نكته را جدی بگيريم و به انجام برخی از فعاليت ها كه كمک می كند در اين عرصه موفق شويم بپردازيم. به طور كلی عوامل مختلفی در بازيگری دخيل هستند كه در اين مقاله می خواهيم به اقداماتی كه قبل از ورود به وادی بازيگری لازم است انجام دهيد می پردازيم. همچنين به موضوع آموزش بازيگری پدرها و مادرها خواهيم پرداخت.

عادت ها و فعاليت های قبل از بازيگری

قبل از ورود به بازيگری لازم است تا به انجام برخی از فعاليت ها عادت كنيد و انجام آن ها را جدی بگيريد چرا كه اين فعاليت ها كاركردهای مختلفی دارند كه از جمله اين كاركردها سنجش ميزان علاقه به بازيگری و آشنايی با فضای كلی سينما است.

مطالعه : مطالعه يكی از اقداماتی است كه بهتر است قبل از ورود به بازيگری جدی بگيريد. البته مقصود از مطالعه، خواندن كتاب های قطور تخصصی نيست بلكه منظور مطالعه رمان، نمايش نامه، بيوگرافی بازيگران بزرگ داخلی و خارجی، فيلم نامه و مواردی نظير اين هاست. اين كار می تواند پيش زمينه برای آموزش بازيگری باشد و ذهن شما را با فضای كلی داستان ها و نمايش نامه ها آشنا می كند. در كل مطالعه در هر شرايطی ضروری است و هنر و بازيگری هم نه تنها از اين قاعده مستثنی نيستند بلكه تاثير بسزايی در اين عرصه دارد. زمانی كه مطالعه را شروع می كنيد و عادت به مطالعه را در زندگی روزمره خود جا می اندازد مطمئنا در خواندن و تسلط بر فيلم نامه ها هم مشكلی نخواهيد داشت. بسياری از افراد اين تصور را دارند كه اساسا بازيگری نياز به مطالعه ندارد در حالی كه اين تصور كاملا غلط است و يكی از عواملی كه تاثير بسزايی در موفقيت شما دارند مطالعه است. البته همان طور كه در ابتدای متن مطرح شد هدف در اين مقاله پرداختن به فعاليت های قبل از بازيگری است به همين جهت به كتاب های تخصصی اشاره نكرديم لذا لازم است اشاره كنيم كه مطالعه كتاب های تخصصی زمانی كه در فرايند آموزش قرار می گيريد يک اصل اساسی است.

مطالعه و بازيگری

مطالعه و بازيگری

تماشای فيلم و تئاتر : يكی ديگر از فعاليت هايی قبل از بازيگری بايد به آن بپردازيد تماشای فيلم و تئاتر است چرا كه كمک می كند تصويری از فضای كلی سينما و تئاتر در ذهن شما شكل بگيرد. نيازی به گفتن نيست كه اگر فردی تمايل و علاقه ای به تماشای فيلم نداشته باشد مسلما ورودش به عرصه بازيگری چندان منطقی نيست. اگر به زندگی بازيگران بزرگ نگاهی بيندازيد خواهيد ديد كه سينما رفتن و تماشای فيلم يكی از فعاليت های روزمره آن ها بوده و علاقه زيادی به تماشای فيلم داشتند.

اجرای نقش ها : از ديگر اقداماتی كه می توانيد انجام دهيد اجرای كاراكترهايی است كه در فيلم ها، نمايش نامه ها، رمان ها و… وجود دارند. در واقع می توانيد نقش شخصيت ها را اجرا كنيد و ببينيد اصلا به اين كار علاقه ای داريد. ممكن است نتوانيد نقش را به درستی اجرا كنيد كه اين امر طبيعی است و شما تسلطی بر اصول بازيگری نداريد صرفا هدف از اين كار سنجش علاقه است.

آموزش بازيگری به پدرها و مادرها

علاوه بر فعاليت ها قبل ازورود به بازيگری بايد عوامل مختلف ديگری را هم مورد بررسی قرار دهيد. يكی از عواملی كه حواشی زيادی پيرامون آن مطرح است بحث سن است. همان طور كه مقالات قبلی اشاره كرديم سن نقش زيادی در آموزش بازيگری ندارد و افراد با سنين مختلف می توانند وارد اين عرصه شوند. در همين راستا می توان به آكادمی بازيگری پانيذ اشاره كرد كه امكان آموزش بازيگری به پدرها و مادرها را هم فراهم كرده است. در واقع آكادمی پانيذ با فراهم كردن بسترها و زيرساخت های لازم شرايطی را فراهم كرده تا هنرجويان در سنين مختلف بتوانند اصول و مهارت های بازيگری را فرا بگيرند. قطعا شرايط سنی در آموزش و موفقيت موثر است اما اين موضوع به اين معنا نيست كه فقط در يک بازه سنی مشخص می توان در فرايند آموزش بازيگری قرار گرفت.