نکته: فقط برای آی او اس از طریق مرورگر سافاری آموزشگاه بازیگری پانیذ را در گوگل جستجو کنید

در بخش “شماره نمایش ” تاریخ مورد نظر خود را وارد کنید که میتواند
۲۵،۲۴ یا ۲۶ باشد
که به معنی ۲۵،۲۴ یا ۲۶ آذر ماه است

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@Paniz_acting