آموزشگاه بازيگری ركسانا خلوتی- در اين مقاله قصد داريم در خصوص آموزشگاه های بازيگری صحبت كنيم تا آسيب شناسی پيرامون اين مجموعه ها داشته باشيد. امروزه شاهد آن هستيم كه افراد زيادی خواهان ورود به عرصه سينما و تئاتر می‌باشند و از مسيرهای مشخصی برای ورود به اين عرصه استفاده می كنند. يكی از مسيرهايی كه همواره مدنظر افراد است و به نوعی به عنوان مسير اصلی شناخته می شود رفتن به كلاس های بازيگری است. در كشور ما با توجه به ضعف هایی كه وجود دارد، بخش دولتی چندان در زمينه آموزش بازيگری تا قبل از دانشگاه فعال نبوده و وضعيت خوبی ندارد؛ در واقع مدارس هيچ فعاليتی درحوزه آموزش هنر ندارند و از طرفی دبيرستان هايی تحت عنوان هنرستان تاسيس شده كه به لحاظ تعداد، پراكندگی و همچنين كيفيت آموزش اصلا وضعيت مناسبی ندارند. لذا بيشتر بار آموزش بازيگری تا قبل از دانشگاه بر عهده آموزشگاه های خصوصی است، از طرفی در حوزه تحصيلات دانشگاهی هم بايد گفت كه بخش زيادی از سيستم آموزش عالی هم خصوصی است و دانشگاه های دولتی به صورت كاملا محدود دانشجوی هنر می‌پذيرند.

اگر بخواهيم يك شماتيك كلی نسبت به وضعيت آموزش هنر تا به اينجای مطلب ارائه دهيم، بايد گفت، بخش دولتی تقریبا منفعل و ناكارآمد است اما بخش خصوصی تا حدودی اين خلا را پر كرده است. از همين رو بهتر است تا آسيب شناسی پيرامون بخش خصوصی در زمينه هنر داشته باشيم. در همين ابتدای بحث بايد به اين مورد اشاره كرد كه برخی از آموزشگاه ها با تبليغات نادرست ديدگاه كاملا غلطی نسبت به آموزشگاه ها به وجود آورده اند به طوری كه عده‌ای تصور می كنند لزوما با ورود به آكادمی های هنر می توانند وارد دنيای سينما و تئاتر شوند. بر كسی پوشيده نيست كه مجموعه های خصوصی هنر در اين زمينه موثر هستند اما اين ميزان در آموزشگاه های مختلف متفاوت است و هيچ گاه اين تاثير به حدی نيست كه تضمين كننده باشد.

در ارتباط با آموزشگاه های خصوصی يك نكته را بايد در نظر داشت كه متاسفانه بخشی از آن‌ها صرفا نگاهی اقتصادی دارند و هدف از تاسيس آموزشگاه را كسب سود می دانند. از طرفی با تبليغات پوچ و بی پايه شروع به جذب هنرجويان می كنند و در نهايت هم به دليل ضعف در ساختار، توان تربيت و معرفی بازيگر مستعد به عرصه سينما و تئاتر را ندارند. متاسفانه اين نگاه های تك بعدی هم به هنرجويان و هم به هنر آسيب می زند و روند آموزش را دچار اختلال می كند. لذا لازم است هنگام انتخاب آكادمی حتما اين مورد را مدنظر قرار داد در غير اين صورت علاوه بر هزينه، زمان هم از دست می رود.

آموزشگاه بازيگری ركسانا خلوتی

آموزشگاه بازيگری ركسانا خلوتی

برخی از افراد بنا به دلايلی تمايلی به حضور در كلاس های بازيگری نداشته و صرفا قصد دارند در دوره دانشگاه به سمت رشته های هنر حركت كنند. در اينجا بايد خاطر نشان كرد كه ورود به رشته هنر در دانشگاه برای رشته بازيگری نياز به آزمون عملی دارد لذا اگر حداقل مهارت های بازيگری را دارا نباشيد به احتمال زياد امكان ورود به اين رشته را نخواهيد داشت. البته ناگفته نماند آزمون عملی بيشتر مختص دانشگاه های دولتی است و دانشگاه های خصوصی چندان آزمون عملی و حتی تئوری را مدنظر قرار نمی دهند.

در هر حال اگر كسی قصد ورود به عرصه سينما و تئاتر را داشته باشد بايد به اين نكته توجه كند كه آموزش يك اصل مهم در بازيگری است و بدون آموزش امكان ورود به اين عرصه وجود نخواهد داشت؛ از طرفی آموزش هنر در ايران چه در دوره قبل از دانشگاه و چه در دوره دانشگاه تا حد بسيار بالایی خصوصی بوده و هنر جويان عمدتا به آموزش های این بخش نيازمند هستند.

آموزشگاه بازيگری

بنابر آنچه گفته شد به علت ضعف هايی كه در زمينه آموزش هنر وجود دارد ما شاهد تعداد زيادی آموزشگاه خصوصی در اين زمينه هستيم از طرفی برخی آموزشگاه ها كيفيت لازم برای تدريس هنر را ندارند و صرفا جهت كسب سود تاسيس شده اند، لذا لازم دانستيم كه در اين مقاله يك آموزشگاه مناسب و متناسب با استانداردها را معرفی كنيم. آموزشگاه بازيگری ركسانا خلوتی يكی بهترين و استانداردترين آكادمی ها در زمينه آموزش بازيگری به كودكان است. اين مجموعه با شناخت دقيق مشكلات و ضعف ها در زمينه آموزش هنر و با بكارگيری امكانات مناسب پا به عرصه آموزش هنر گذاشته و در مدت فعاليت خود خدمات ارزنده ای در این زمينه ارائه داده است.