بازيگری از جمله شاخه های هنری است كه طرفداران بسيار زيادی دارند و افراد مختلفی رويای بازيگر شدن را دارند كه اين امر دلايل مختلفی دارد. ورود به عرصه بازيگری و بازيگر شدن چالش ها و مسائل خاص خود را دارد كه حتما لازم است تا افرادی كه به اين هنر تمايل دارند نسبت به اين مسائل و دغدغه ها اطلاع پيدا كنند. در اين مقاله قصد داريم پيرامون اين مسائل صحبت كنيم و به طور كلی نسبت به فضای بازيگری مطالبی را مطرح كنيم. همچنين در انتها مطلب به معرفی بهترين آموزشگاه بازيگری بزرگسالان در شرق تهران خواهيم پرداخت.

چالش های بازيگر شدن

اولين چالشی كه معمولا در خصوص بازيگر شدن مطرح است مخالفت خانواده هاست كه دلايل مختلفی هم برای مخالفت خود دارند اما بايد بدانيد كه اين موضوع چندان مسئله جديدز نيست و برای اكثر افرادی كه می خواهند وارد عرصه بازيگری شوند و حتی افرادی كه بازيگر شده اند مطرح بوده است. در اين مواقع بهتر است استدلال ها و تمايلات خود را با خانواده در ميان بگذاريد و با اطلاعات دقيق سعی كنيد تصوير درستی از فضای بازيگری ارائه دهيد. اگر خانوده ميزان علاقه شما به بازيگری را درک كنند و نسبت به بازيگری شناخت درستی به دست بياورند احتمال موافت شان افزايش می يابد. اين نكته را فراموش نكنيد كه مهم ترين دليل خانواده ها با اين موضوع بحث اشتغال است چرا كه ميزان موفقيت در اين عرصه را پايين می دانند لذا بهتر است اين موضوع مطرح كنيد كه اين شرايط برای همه رشته ها و مشاغل مطرح است و صرفا اين شرايط برای هنر شاخه های مختلف آن به ويژه بازيگری نيست.

كلاس بازيگری

كلاس بازيگری

موضوع بعدی كلاس های بازيگری است كه با توجه به خلا آموزشی در سيستم آموزش رسمی كشور نقش بسيار مهمی را ايفا می كنند چرا كه در هر حرفه ای آموزش يک اصل اساسی است و از اهميت بسيار بالايی برخوردار است. در خصوص كلاس های بازيگری حاشيه ها و تصورات مختلفی مطرح است. در ابتدا بايد بدانيد كه با صرف شركت در كلاس های بازيگری قرار نيست به موفقيت برسيد. برخی تصور می كنند با شركت در دوره های بازيگری و اتمام آن می توانند به پروژه های سينمايی راه يابند در حالی كه اين تصور درست نيست. كاركرد كلاس های بازيگری در وهله اول آموزش است و بدون آموزش و فراگيری اصول و مبانی بازيگری نبايد انتظار موفقيت داشته باشيد. قطعا شركت در كلاس های بازيگری با توجه به ضعف هايی كه در سيستم آموزش كشور وجود دارد لازم است و كمک زيادی به موفقيت شما می كند اما اين كلاس ها تضمين كننده موفقيت نيستند. صرفا تعداد محدودی از كلاس ها امكان استعداد يابی و معرفی به پروژه های سينمايی را ايجاد كرده اند كه يكی از مهم ترين آكادمی ها در اين زمينه آكادمی بازيگری پانيد است. در اكثر كلاس ها اساسا شاهد چنين امكانی نيستيم چرا كه اين آكادمی ها اساسا وظيفه و كاركردی در اين خصوص ندارند به ويژه اينكه امروزه بحث تجربه برای دعوت به پروژه های سينمايی مطرح است.

نكته بعدی كه در موضوع چالش های بازيگری مطرح است بحث سن است و اينكه در چه بازه سنی می توان برای ورود به بازيگری اقدام كرد. در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه محدوديت سنی برای ورود به بازيگری مطرح است چرا كه سينما به بازيگران با سن های مختلف از نوزاد تا ميانسال و كهن سال نياز دارد به همين جهت نياز نيست نگران شرايط سنی باشيد به ويژه اينكه امروزه با كلاس های بازيگری بزرگسالان مواجه هستيم.

آموزشگاه بازيگری بزرگسالان در شرق تهران

همان طور كه در ابتدای متن مطرح شد لازم دانستيم تا در اين مقاله به معرفی آموزشگاه بازيگری بزرگسالان در شرق تهران بپردازيم. اين آموزشگاه كه با نام هنری پانيذ شناخته می شود يكی از بهترين آكادمی های سراسر كشور است كه امكان آموزش بازيگری برای كودكان، نوجوانان، جوانان و حتی بزرگسالان را فراهم كرده است و اين فرصت را به افراد در سنين مختلف داده تا با كيفيت ترين خدمات آموزش بازيگری را دريافت كنند و بتوانند مهارت ها و اصول لازم بازيگری را به بهترين شكل ممكن فرا بگيرند.