آکادمی پانیذ یک آموزشگاه افزایش اعتماد به نفس در تهران است که با هدف ارتقای سواد هنر بازیگری کودکان و نوجوانان در شرق تهران تاسیس شده است. اما واقعا چه تعریفی از اعتماد به نفس داریم؟ اعتماد به نفس نگاهی است که فرد به توانایی ها و مهارت هایش دارد. اعتماد به نفس به این معنا است که فرد خود را پذیرفته است و به خود اعتماد دارد و می تواند این احساس را داشته باشد که کنترل زندگی اش را در دست دارد.

موضوع اعتماد به نفس مخصوصا در سنین کودکی و نوجوانی از اهمیت خاصی برخوردار می شود. پرداختن به هنر بازیگری به دلیل ایجاد مهارت های فن بیان و ارتباطات گسترده با سایرین می تواند تمرین فوق العاده ای برای افزایش اعتماد به نفس باشد.

اگر تمایل دارید در هنر بازیگری مهارت هایی پیدا کنید و هم زمان اعتماد به نفس خود را افزایش دهید، همین حالا در آموزشگاه بازیگری پانیذ، آموزشگاه افزایش اعتماد به نفس در تهران ثبت نام کنید.

کودک و یا نوجوانی که اعتماد به نفس زیادی دارد، قدرت ها و توانایی هایی خود را می شناسد و همین طور به نقاط ضعف و ناتوانایی های خود آگاهی دارد و نگاه مثبتی به خود دارد. او اهداف و انتظارات واقع بینانه ای از خود دارد، به شیوه ای موثر ارتباط برقرار می کند و می تواند با انتقاداتی که از او می شود به خوبی برخورد کند.

آموزشگاه افزایش اعتماد به نفس

آموزشگاه افزایش اعتماد به نفس

همه ی این ویژگی های مثبت می توانند با تمارینی بهبود پیدا کنند. یکی از راه های افزایش اعتماد به نفس همانا دنبال کردن یک هنر است که می تواند بازیگری باشد. از دیگر سو اگر نوجوان و یا کودکی اعتماد به نفس ناکافی داشته باشد ممکن است هر لحظه خود را در شک و تردید بیابید، منفعل یا زیردست باشد و این که در اعتماد کردن به دیگران دچار مشکل و مسئله شود.

او ممکن است حس فرودست بودن داشته باشد، احساس منفی اینکه دوست داشته نمی شود یا اینکه بسیار به انتقادات حساس می شود و تحمل شنیدن آن را ندارد و هر زمان کسی از او انتقاد می کند، او ممکن است در حالت تدافعی فرو رود و تاب و توان تحمل آن را نداشته باشد. اگر چنین است، ثبت نام در یک آموزشگاه بهبود اعتماد به نفس ضروری می نماید. در صورت نیاز از شما دعوت می کنیم در آموزشگاه پانیذ آموزشگاه افزایش اعتماد به نفس در شرق تهران ثبت نام نمایید. در آن شرایط می توانید از بهترین خدمات آموزشی بهره مند شوید.