در هالیوود، بسیار مرسوم است که کارگردان برای انتخاب تنها یک نقش، 300 پیشنهاد دریافت کند. بنابراین هنگامی که فرزند شما در این میان برای تست بازیگری انتخاب می شود، معنی اش این است که کارگردان از قبل عقیده دارد که او برای این نقش مناسب است! چه موقعیت خاصی برایش فراهم شده است. حالا این مسئولیت شما است که به او نشان دهید که باید آرام و خوش بین باشد تا روند شادی را طی کند و دیگر مهم نیست چه اتفاقی می افتد. مراحل آماده سازی فرزندتان به شرح زیر می باشد:

1. او را تشویق کرده و مثبت باشید.

اگرچه فرزندتان هنگامی که تماسی با خبرهای خوب را می شنود، خوشحال خواهد شد، اما اغلب بازیگران با نزدیک شدن روز بزرگ، درجاتی از عصبانیت و نگرانی را تجربه می کنند. شما باید هرگونه احساس شک و دودلی درباره ی توانایی هایش را از بین ببرید و یادآوری کنید که او تا همین لحظه مراحل سختی را پشت سر گذاشته که برای تست دعوت شده است. اولین اولویت بزرگ، برای شما این است که اطمینان حاصل کنید فرزندتان همه چیز را حفظ کرده است. کودک شما هرچه بیش تر مطالب را حفظ کرده باشد، راحت تر خواهند بود و در برابر دوربین احساس بهتری خواهند داشت. این موضوع مانند طلا برای کارگردان انتخاب بازیگر ارزشمند است. بعد از این، زمانی فرامی رسد که باید راجع به پروژه تحقیقات به عمل بیاورید. اگر تبلیغات بازگانی است، راجع به محصول و کمپین تبلیغاتی تحقیق اینترنتی کرده و اطلاعات بیش تری به دست بیاورید. اگر نمایش تلویزیونی است، دو قسمت از مجموعه را ببینید تا نحوه ی بازی مورد نیاز دست تان بیاید. در مورد فیلم های سینمایی تلاش کنید فیلم های بیش تری از این کارگردان ببینید. به فرزندتان کمک کنید تا از ایده هایی که از این تبلیغات می گیرند، در عمل استفاده کنند.

آمادگی کودک برای تست بازیگری

آمادگی کودک برای تست بازیگری

2. والدین! خود را آماده کنید!

در این جا آمادگی شما تقریبا به اندازه ی آمادگی فرزندتان اهمیت دارد. برنامه های روز تست بازیگری می بایست از سیرتاپیاز برنامه ریزی شود تا استرس همه پایین بیاید. شب قبل، آدرس را به دقت مکان یابی کنید.

3. لوازم ضروری برای تست بازیگری:

رزومه، عکس پرسنلی و حتی تعدادی تکلیف برای انجام دادن در زمان انتظار می باشد. تعدادی اسنک سالم خانگی همراه داشته باشید تا اگر انتظار طولانی شد استفاده کنید. به فرزندتان یادآوری کنید که تا چه اندازه مستعد و توانا است. به او بگویید که راحت بوده و خودش باشد.