آغاز به کار کمپین ” مسیرِ عشق ” آموزشگاه پانیذ
حیوانات قابل اعتماد و پر از عشق هستند و عواطفشان واقعیست،کارهایشان قابل پیش بینی است و همیشه سپاسگزار و وفادارند…
خانواده بزرگ پانیذهمزمان با فعالیت های هنری خود، کمپین مسیرعشق (حمایت از حیوانات و محیط زیست)را راه اندازی نموده است. دیروز (جمعه۸آذر)،نمایندگان پانیذی در پناهگاه حیوانات حضور یافتند و توانستند گام موثری درجهت رفاه حیوانات بی پناه بردارند.
بدین ترتیب از علاقمتدان مهرورز پانیذی دعوت می شود تا از طریق لینک زیر به این کمپین، بپیوندید؛

https://t.me/joinchat/BWZ7kVWz7Dtq30nrWlU2QQ

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
#کمپین_مسیر_عشق
@paniz_acting