آغاز انتخاب بازیگر برای #هجدهمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان آکادمی پانیذ

هنرجویان محترم !! لطفا با توجه به رده سنی خود،در روز و ساعت مقرر در آموزشگاه حضور داشته باشند.

روز تست گروه خردسال (۳ تا ۶ سال)

سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹

راس ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

روز تست کودک (۷ تا ۱۰ سال)

سه شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۹

راس ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

روز تست نوجوان (۱۱ تا ۱۶ سال)

چهارشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۰

راس ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰

در روزهای قید شده ،تمامی کارگردانان بخش مربوطه در آموزشگاه حضور خواهند داشت و از هنرجویان عزیز تست خواهند گرفت.
با آرزوی موفقیت و درخشش برای تک تک اعضای خانواده بزرگ پانیذ..

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting