🎭آزمون پانیذ 🎬

آزمون پایان ترم پانیذ به دوصورت حضوری ( ۱۵ تیر )و آنلاین(16تیر) راس ساعت۱۴ طبق شرایط زیر برگزار می گردد:
🟢آزمون حضوری:
-نمره نهایی ۱۰۰ است که ۵۰ نمره فعالیت های کلاسی و ۵۰ نمره آزمون محاسبه می شود.
-برای هنرجویان بالای هفت سال کتبی،شفاهی وعملی و زیر هفت سال عملی و شفاهی برگزار می شود.
-مطالب سوالات شامل درس هایی است که در طول ترم به هنرجو تدریس و همچنین پژوهش هایی که (به عنوان #پژوهش)در کانال منتشر شده اند،می باشد.
-دختران با حجاب کامل و پسران با ظاهر موجه در محل آزمون حاضر شوند.
-به همراه داشتن خودکار، زیردستی،ماسک ودستکش الزامی وضروری است.
-آزمون حضوری شامل سوالات تستی،سوالات تئوری و آزمون عملی است.
-محل برگزاری آموزشگاه پانیذ می باشد.
-در صورت مشاهده تقلب نمره صفر لحاظ می گردد.
…….
🔴آزمون آنلاین:
(برای هنرجویانی که امکان حضوردرآموزشگاه راندارند)

-نمره نهایی ۱۰۰ است که ۵۰ نمره فعالیت های کلاسی و ۵۰ نمره آزمون محاسبه می شود.
-برای تمامی هنرجویان به تفکیک آزمون باشرایط پرسش تئوری و عملی توسط مدرسان پانیذی خواهدبود.
آزمون در روز دوشنبه۱۶تیرماه ساعت ۲۰تا۲۲ برگزار می گردد.
هنرجویانی که تمایل به شرکت درامتحان به صورت آنلاین رادارندبا ذکردلیل موجه، شماره واتس آپ به همراه سن ونام ونام خانوادگی خودرا به لینک زیر تا ساعت ۲۲ تاریخ فردا جمعه۱۳ تیر ارسال نمایند.
@panizazmoon

_آزمون آنلاین به صورت تماس تصویری در واتس آپ برگزار می گردد.

#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting