دربخش نوجوان🎭

در بخش لباس:
رتبه اول:نمایش “ماریانا پیندا”🎭
به کارگردانی ملیکا رضی🌹

رتبه دوم:نمایش “طلسم کوه سیاه”
به کارگردانی فاطمه امینی🌹

رتبه سوم:نمایش “سحوری”
به کارگردانی پیمان یاقوتی🌹

در بخش متن:
نمایش “رئیس جمهور” نوشته هنرجویان ژوبین آبین و فرنود حاجی آخوند زاده🌹

برگزیدگان بازیگری در بخش نوجوان :

هنرجویان پسر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇هنرجو مهراس غلامرضایی (رئیس جمهور)

نفر دوم🥈به طور مشترک هنرجویان ژوبین آبین (رئیس جمهور) و فرنود حاجی آخوند زاده (رییس جمهور)

نفر سوم🥉به طور مشترک هنرجویان شایان سلطانی (دیوان تئاترال) و سید محمدمهدی نورانی (خشم و هیاهو)

هنرجویان دختر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند 👇

نفر اول🥇هنرجو ستایش حبیبی قانع (دیوان تئاترال)

نفر دوم🥈 به طور مشترک هنرجویان، حنانه اسداللهی (طلسم کوه سیاه) و شارمین افتخار (طلسم کوه سیاه)

نفر سوم🥉به طور مشترک هنرجویان ،پانیذ راعی(رئیس جمهور) و ستایش آقاگل نژاد(عروسی خون)

هنرجویان پسر که برای چندمین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇هنرجو پویا بیک محمدی (ماریانا پیندا)

نفر دوم🥈 به طور مشترک هنرجویان علی طاهری (دیوان تئاترال) و محمدمهدی سعادتی (سحوری)

نفر سوم🥉 به طور مشترک هنرجویان محمدحسن زال فرد (رئیس جمهور) و سامان تبریزی (سحوری)

هنرجویان دختر که برای چندمین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇به طور مشترک هنرجویان سارا محمدی حسن (طلسم کوه سیاه) و آیناز خورشید اصفهانی (ماریانا پیندا)

نفر دوم🥈به طور مشترک هنرجویان آپامه باقری (خشم و هیاهو) و هدیه تخشی (عروسی خون)

نفر سوم🥉هنرجو مبینا جعفر آبادی (ماریانا پیندا)

هنرجویان سارا محمدی مهرداد (دیوان تئاترال) و هستی دهقان (عروسی خون) نیز در این بخش از نظر داوران شایسته تقدیر میباشند😍🌹

در بخش کارگردانی و متن :

رتبه اول🥇نمایش ماریانا پیندا (ملیکا رضی) 🎭

رتبه دوم🥈نمایش طلسم کوه سیاه (فاطمه امینی) 🎭

رتبه سوم🥉به طور مشترک نمایش های دیوان تئاترال (امین اکبری نسب) و عروسی خون (فاطمه نصرتی) 🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting