دربخش کودک🎭

در بخش لباس:
رتبه اول:نمایش “مدرسه وی ساید”🎭
به کارگردانی: نیلوفر مهاریان🌹

رتبه دوم:نمایش “عروسک و ملوسک”
به کارگردانی پرستو رضایی🌹

رتبه سوم:نمایش “مستر ساسکواچ”
به کارگردانی فاطمه نصرتی🌹

در بخش طراحی موسیقی:
علیرضا ابوطالبی (تنبک) و مهتا معالجی (کمانچه)🌹

برگزیدگان بازیگری در بخش کودک :

هنرجویان پسر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇هنرجو پویا محمدبیگی(مدرسه وی ساید)

نفر دوم🥈هنرجو امیرعباس فرهادنیا(پادشاه اخمو)

نفر سوم🥉هنرجو محمد نبی (شنگول و منگول و نفر سوم)

هنرجویان دختر که برای اولین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند 👇

نفر اول🥇هنرجو فاطمه شیروانی(مستر ساسکواچ)

نفر دوم🥈 به طور مشترک هنرجویان، آوا احمدی عطار (پادشاه اخمو) و یاسمین تیمورنژاد (عروسک و ملوسک)

نفر سوم🥉به طور مشترک هنرجویان ،باران جعفری(مستر ساسکواچ) و هلیا جوکار(مدرسه وی ساید)

هنرجویان پسر که برای چندمین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇هنرجو فرزان جلالی(شنگول و منگول و بچه سوم)

نفر دوم🥈 هنرجو مانی اسلامی (پادشاه اخمو)

نفر سوم🥉 هنرجو امیرعلی باهوش (عروسک و ملوسک)

هنرجویان دختر که برای چندمین بار در جشنواره پانیذ شرکت کرده اند👇

نفر اول🥇هنرجو نادیا مراد آبادی(مستر ساسکواچ)

نفر دوم🥈هنرجو پانیذ محمدی (شنگول و منگول و بچه سوم)

نفر سوم🥉به طور مشترک هنرجویان ،درسا رضایی(مدرسه وی ساید) و آنیتا زارع (مدرسه وی ساید)

هنرجو هستی حاجی علی (نمایش مدرسه وی ساید) نیز در این بخش از نظر داوران شایسته تقدیر میباشد🌹😍

در بخش کارگردانی و متن :

رتبه اول🥇به طور مشترک نمایش های مدرسه وی ساید (نیلوفر مهاریان) و مستر ساسکواچ (فاطمه نصرتی) 🎭

رتبه دوم🥈به طور مشترک نمایش های پادشاه اخمو (امیر جوادی) و عروسک و ملوسک (پرستو رضایی) 🎭

رتبه سوم🥉نمایش شنگول و منگول و بچه سوم (فرشاد عبدلی) 🎭

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting